Skip to main content

Projekt zrzesza 9 partnerów z 7 krajów europejskich, tworząc międzynarodowy zespół ze zrównoważoną regionalną reprezentacją geograficzną obszaru Erasmus+.

Folkuniversitetet

Szwecja

Folkuniversitetet (FU) to krajowe Stowarzyszenie Edukacyjne, które oferuje szeroką gamę kursów szkoleniowych w ramach edukacji szkolnej i zawodowej w całej Szwecji i kilku krajach europejskich. Dzięki współpracy z innymi biurami FU w Szwecji, FU-Uppsala ma zasięg ogólnokrajowy. FU zostało zarejestrowane w 1954 roku i obecnie jest wiodącą organizacją w Szwecji zajmującą się zapewnianiem edukacji. Folkuniversitetet jest jednym z dziesięciu stowarzyszeń edukacyjnych w Szwecji zaangażowanych w „folkbildning”. Termin „folkbildning” oznacza liberalną lub popularną edukację dorosłych. Jednak specyficzne podstawy koncepcyjne „folkbildningu” wykraczają poza termin „edukacja dorosłych”. Folkbildning ma w Szwecji długą historię i dotyczy trwającego całe życie prawa wszystkich ludzi do swobodnego poszukiwania wiedzy. Folkbildning jest bezpłatny i dobrowolny, a uczestnicy sami decydują, czy chcą w nim uczestniczyć i co chcą robić.Folkuniversitetet zapewnia:

  • koła samokształceniowe i kursy wieczorowe (Folkbildning)
  • licea ludowe (Folkhögskola)
  • szkolenia językowe (SFI, kursy płatne)
  • kształcenie zawodowe i kształcenie policealne w zakresie sztuk wyzwolonych i nauk ścisłych
  • specjalistyczne wykształcenie średnie II stopnia

Co roku Folkuniversitetet przyjmuje ponad 240 tys. studentów. Folkuniversitetet prowadzi znaczną liczbę przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym, zarówno w Szwecji, jak i za granicą. Przykładami są obszerne kursy w szkołach w Europie i różne projekty o charakterze międzynarodowym. Dzięki współpracy z innymi międzynarodowymi instytutami Folkuniversitetet oferuje możliwość połączenia studiów w Szwecji ze studiami za granicą. Folkuniversitetet jest aktywnym partnerem programów LLP i Erasmus+ oraz innych inicjatyw, dysponując rozległą siecią kontaktów w krajach UE. Folkuniversitetet Uppsala posiada certyfikat ISO 9001:2000. Certyfikat jakości ISO obejmuje wszystkie procesy szkoleniowe w Folkuniversitetet, także kształcenie zawodowe.

DIMITRA Education & Consulting

Grecja

DIMITRA Education & Consulting to jedna z największych i najbardziej wyróżniających się organizacji zajmujących się kształceniem i szkoleniem zawodowym (VET), posiadająca centra szkoleniowe w pięciu miastach Grecji. Od 1989 roku DIMITRA zdobywa bogate doświadczenie i unikalne kompetencje w tworzeniu innowacyjnych i partycypacyjnych narzędzi i metodologii rozwoju zasobów ludzkich w stale zmieniającym się świecie pracy. Poprzez działania takie jak szkolenia, doradztwo, badania, transfer innowacji i rozwój współpracy międzynarodowej, pracujemy na rzecz promocji włączenia społecznego, rozwoju edukacji, kultury, nauki i wzrostu gospodarczego. W DIMITRA przeszkoliło się dotychczas ponad 35 tys. osób na wszystkich poziomach wykształcenia. Stała kadra DIMITRA liczy około 50 pracowników, organizacja współpracuje także z ponad 500 trenerami zewnętrznymi. iVET i cVET: DIMITRA posiada akredytację do oferowania zarówno Początkowych (Initial), jak i Ustawicznych (Continuing) kursów VET oraz Usług Doradczych, przyznaną przez Krajową Organizację ds. Certyfikacji Kwalifikacji i Poradnictwa Zawodowego (EOPPEP) oraz greckie Ministerstwo Edukacji. Organizacja była wielokrotnie wyróżniana za swoją doskonałość.

Rinova Malaga S.L.

Hiszpania

Rinova Malaga S.L. jest firmą edukacyjną i rozwojową, specjalizującą się w innowacjach kulturowych, społecznych i gospodarczych. Naszą misją jest wspieranie edukacji włączającej. Promujemy odpowiedzialną przedsiębiorczość, umiejętności niezbędne do zatrudniania i zaangażowanie obywatelskie oraz wpływamy na wykorzystanie i rozwój technologii edukacyjnych w celu promowania włączenia społecznego.
Naszą pracę prowadzimy od 2018 roku w centrum inkubacji przedsiębiorczości Polo Digital w Maladze, jako firma zostaliśmy zarejestrowani w 2021 roku. Nasze specyficzne kompetencje skupiają się na rozwoju treści cyfrowych i kreatywnych technologii uczenia się na potrzeby edkacji włączającej w kształceniu zawodowym i kształceniu dorosłych.
Zespół Rinova Malaga od wielu lat jest aktywny w działalności europejskiej i międzynarodowej, będąc powiązanym z grupą firm Rinova i jej pracą międzynarodową. Dzięki temu Rinova Málaga jest powiązana z Metropolisnet, Europejskim Ugrupowaniem Interesów Gospodarczych (EEIG).
Nasza praca przyczyniła się do rozwoju programu Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców i innowacyjnych partnerstw międzynarodowych związanych z przedsiębiorczością młodych osób. Koncentrujemy się również na umiejętnościach miękkich i rozwoju szans na zatrudnienie, pozaformalnym i nieformalnym rozwoju zawodowym, programach uczenia się mentorskiego, a także na walidacji specjalistów w dziedzinie rozwoju gospodarczego społeczności, informacji, doradztwa i poradnictwa, szkoleń zawodowych i edukacji dorosłych.

Larnaka Tourism Board

Cypr

Rada Turystyki Larnaki (LTB) jest oficjalnym organem reprezentującym sektor trystyczny w Larnace na szczeblu regionalnym i została utworzona w 2008 roku.

Rada jest efektem współpracy wszystkich zainteresowanych stron związanych z turystyką na tym obszarze, w tym Wiceministra Turystyki, Izby Handlowo-Przemysłowej w Larnace, władz lokalnych oraz lokalnych zrzeszeń hotelarzy i biur podróży. Ze względu na skład Rady, strategie i działania realizowane są wspólnie przez główne organizacje zaangażowane w sektor turystyczny.

Celem Rady jest rozwój Larnaki jako zrównoważonego kierunku turystycznego; doskonalenie i wzbogacanie regionalnego produktu turystycznego; opracowywanie produktów turystycznych o szczególnym znaczeniu; pomaganie sektorowi turystycznemu w rozwoju poprzez ciągłe szkolenia – w tym poprzez udział w różnych programach UE, a także rozwiązywanie wszelkich problemów, które mogą bezpośrednio lub pośrednio mieć wpływ na sektor turystyczny w Larnace. Osiąga się to poprzez realizację Regionalnej Strategii Turystycznej Larnaki i Rocznego Planu Działań.

SEXTAPLANTA

Hiszpania

Sextaplanta to agencja cyfrowa specjalizująca się w zarządzaniu przychodami
hoteli dla hoteli niezależnych i innych miejsc zakwaterowania.
Jako agencja cyfrowa ściśle współpracujemy z naszymi klientami w ramach outsourcingu siły roboczej.
Zarządzamy kanałami dystrybucji w Internecie, aby maksymalizować
przychody hoteli i świadomość marki.
Opracowaliśmy własną metodologię, opartą na dynamicznym ustalaniu cen,
ograniczeniu zoptymalizowanych rankingów w OTA i zrównoważeniu rezerwacji we wszystkich
kanałach.
Usługi, jakie oferujemy, to:
– doradztwo i outsourcing w zakresie zarządzania przychodami hoteli
– technologia cyfrowa dla dystrybucji i kanału bezpośredniego
– budowanie marki, projektowanie stron internetowych i SEO
– zarządzanie mediami społecznościowymi i marketing cyfrowy
– projekty graficzne

Trim Tab

Szwecja

Trimtab narodził się z pomysłu, że możemy znacznie lepiej tworzyć włączający rynek pracy i odpowiedzialną społeczność.
Nasz sukces opiera się na ścisłym dialogu z firmami i pracodawcami, w ramach którego organizujemy wspólną przestrzeń spotkań pracodawców i osób poszukujących pracy.
Trimtab kieruje się zaangażowaniem społecznym, w ramach którego wiemy, że możemy coś zmienić. W krótkim czasie udało nam się osiągnąć wykładniczy wzrost i od początku jesieni 2019 r. działamy od Malmö na południu po Gävle na północy.
Jesteśmy zaangażowani, ambitni i przekonani, że każdy ma prawo do sensownego zatrudnienia.
Trimtab to agencja pracy na miarę nowej ery: nieco żywsza, nieco szybsza i znacznie bardziej osobista. W sumie składamy się z około stu osób o różnych tytułach i umiejętnościach w zakresie poradnictwa zawodowego i edukacyjnego, dopasowywania,
coachingu i rekrutacji. Dzielimy się naszym spojrzeniem na to, czym jest i powinna być znacząca praca: miejscem, w którym prosperujesz i możesz wykorzystać swoje umiejętności i zdolności.Nasza sieć rozciąga się od Malmö na południu po Boden na północy.
Nasza sieć rozciąga się od Malmö na południu po Boden na północy. Współpracujemy bezpośrednio z pracodawcami zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego, pomagając niezależnie od tego, czy poszukiwania dotyczą pierwszej pracy, czy dokonania jej zmiany.

Vinnytsia Institute

Ukraina

Winnicki Instytut Handlu i Ekonomii Państwowego Uniwersytetu Handlowo-Ekonomicznego zajmuje wiodącą pozycję w dziedzinie edukacji ekonomicznej i jest jedyną instytucją edukacyjną w obwodzie winnickim posiadającą Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością w szkolnictwie wyższym ISO 9001. Instytut jest uznanym ośrodkiem naukowo-edukacyjnym obwodu winnickiego, kształcącym wysoko wykwalifikowanych specjalistów z dziedzin: Rachunkowość i Podatki, Finanse, Bankowość i Ubezpieczenia, Marketing, Ekonomia, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Zarządzanie, Zarządzanie Publiczne, Biznes, Handel i Działalność Giełdowa, Systemy i Technologie Informacyjne, Technologia Żywności, Ubezpieczenia Społeczne, Biznes Hotelarsko-Restauracyjny, Turystyka, Prawo i Filologia. Kadra dydaktyczna (około 150 stałych pracowników), której ponad 80% to doktorzy nauk, prezentuje unikalny potencjał naukowy i kontynuuje długie tradycje oraz zapewnia studentom wysokiej jakości edukację od dziesięcioleci. Ponadto nauczyciele Instytutu posiadają certyfikaty PBL, GBL i Edukacji Włączającej oraz mają duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, sesji coachingowych, mastermindów i programów mentorskich. Liczba studentów w Instytucie wynosi około 3500. VITE SUTE oferuje edukację formalną i pozaformalną dla uczniów i dorosłych.

Warsaw University of Life Sciences

Polska

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jest najstarszą w Polsce rolniczą i przyrodniczą uczelnia wyższą, której początki sięgają 1816 roku. Uczelnia jest prężnym ośrodkiem akademickim, cieszącym się uznaniem i niesłabnącym zainteresowaniem młodzieży i kadry dydaktycznej w kraju i za granicą, cenionym za dbałość o jakość kształcenia, wierność najlepszym tradycjom uniwersyteckim, otwartość na zmiany oraz dynamiczny rozwój.
Uczelnia oferuje 41 kierunków studiów (w tym 12 prowadzonych w języku angielskim): od przyrodniczych i technicznych, po weterynarię, kierunki społeczne czy ekonomiczne (w tym turystykę) i kształci blisko 16000 studentów na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, doktoranckich i podyplomowych oraz w ramach międzynarodowej wymiany studentów.
Nowoczesne centra badawcze, pracownie i laboratoria, którymi dysponujemy oraz obecność wybitnych ekspertów, pozwalają na kształcenie i prowadzenie badań naukowych na światowym poziomie oraz transfer wyników do gospodarki, co ma wpływ na innowacyjność i postęp m.in. w rolnictwie, gospodarce żywnościowej czy medycynie i przyczynia się do wzrostu znaczenia polskiej nauki w świecie.
Nasza główna siedziba mieści się na warszawskim Ursynowie, ale posiadamy także jednostki zamiejscowe, które umożliwiają prowadzenie prac badawczych
i doświadczalnych, praktyk i ćwiczeń terenowych, oraz malowniczo położone ośrodki wypoczynkowe, które są wspaniałym miejscem do organizacji konferencji, spotkań naukowych i twórczych oraz wypoczynku naszych pracowników i studentów.

Vinnumálastofnun

Islandia

Dyrekcja Pracy podlega Ministerstwu Spraw Społecznych i kieruje m.in. służbą zatrudnienia na terenie całego kraju, bieżącą obsługą Funduszu Ubezpieczenia dla Bezrobotnych, Funduszu Urlopów Macierzyńskich/Tacierzyńskich i Rodzicielskich, Funduszu Gwarancji Wynagrodzeń, oraz wieloma innymi projektami związanymi z rynkiem pracy. Dyrekcja Pracy prowadzi osiem ośrodków w całym kraju, w których świadczone są wszystkie ogólne usługi dla osób poszukujących pracy, rejestracja, ocena umiejętności, doradztwo oraz identyfikacja zasobów i pośrednictwo pracy, a także realizowana jest współpraca z innymi usługodawcami w zakresie zasobów i instrumentów rynku pracy.

Projekty Dyrekcji Pracy:

  • prowadzenie rejestru wolnych miejsc pracy dostępnych na terenie całego kraju, rozpowszechnianie informacji o wolnych miejscach pracy wśród osób poszukujących pracy i pomaganie im w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia, pomaganie pracodawcom w rekrutacji pracowników i dostarczanie im informacji o podaży pracy;
  • zajmowanie się rejestracją bezrobotnych, naliczaniem i wypłatą zasiłków dla bezrobotnych;
  • zajmowanie się organizacją konketnych działań na rynku pracy, np. kursów, identykacją zasobów zawodowych i edukacjnych, poradnictwem, rehabilitacją zawodową.

Usługi doradców Dyrekcji Pracy opierają się na indywidualnych potrzebach każdej osoby poszukującej pracy. Dyrekcja Pracy musi ocenić zdolności osoby poszukującej pracy podczas ubiegania się o udział w instrumentach rynku pracy. Na podstawie tej oceny sporządzany jest plan poszukiwania pracy i uczestnictwa w odpowiednich instrumentach rynku pracy lub, jeśli osoba poszukująca pracy uzna to za konieczne, kierowana jest ona do innych służb; pozyskiwanie i przechowywanie informacji dotyczących sytuacji na rynku pracy, bezrobocia i perspektyw zatrudnienia w poszczególnych częściach kraju. Dyrekcja Pracy monitoruje również skład siły roboczej w kraju, regularnie bada zapotrzebowanie na siłę roboczą i perspektywy na przyszłość w branżach oraz rozpowszechnia informacje dotyczące sytuacji na rynku pracy w kraju;
zajmowanie się wydawaniem zezwoleń na pracę oraz rejestracją cudzoziemców na islandzkim rynku pracy oraz agencjami pracy tymczasowej.