Skip to main content

Społeczność praktyków (CoP) składa się z grupy ludzi, którzy spotykają się, aby omawiać wspólne problemy i współpracować, dzielić się informacjami i wymieniać doświadczeniami w celu wspólnego poszukiwania rozwiązań. Społeczności praktyków łączą ludzi, a ich cele mogą obejmować przewodnictwo w praktykach, opracowywanie wytycznych, budowanie repozytoriów wiedzy, zajmowanie się problemami technicznymi i rozwiązaniami oraz wzajemne uczenie się.

Współpraca CoP odbywa się za pośrednictwem platformy cyfrowej, na której CoP – międzynarodowy „zespół zadaniowy”, składający się z wiodących pośredników pracy, specjalistów ds. turystyki, specjalistów ds. nauczania i projektowania pedagogicznego, projektantów technicznych i producentów oraz kierowników projektów w społeczności – może efektywnie pracować razem, aby osiągnąć ogólny cel i założenia projektu.