Skip to main content

Ten pakiet uzupełnia zestaw zasobów cyfrowych wykreowanych w ramach projektu, w szczególności e-przewodnik Metod MAAS, wspierając automatyzację i cyfryzację pośrednictwa pracy za pomocą nowatorskiego narzędzia do „śledzenia” w ramach metodologii „match, attach, and sustain” (dopasuj, połącz, utrzymaj).Podstawowym założeniem jest wygenerowanie nowatorskiej, mobilnej cyfrowej aplikacji (e-Tracker i narzędzie do tworzenia portfolio), użytecznej w zastosowaniu dla wszystkich stron – pośredników pracy, osób poszukujących pracy, a także pracodawców z branży turystycznej.

W rezultacie system stawia nowe wymagania usługom Pośrednictwa Pracy, skupiając się zarówno na pośrednictwie pracy, jak i utrzymaniu pracy (a nie jedynie na tradycyjnym doradztwie dotyczącym zatrudnienia).

Dlatego też niniejszy pakiet przyczynia się do osiągnięcia ogólnego celu projektu MAAS poprzez zaprojektowanie i zastosowanie opartego na technologii podejścia CRM (zarządzanie relacjami z klientami), mającego trzy szczegółowe cele:

  • wspieranie pośredników pracy w śledzeniu staży i publikowaniu postępów w zakresie dopasowania i przywiązania zarówno do klientów, jak i firm (systemy zarządzania, doradztwo online);
  • umożliwienie osobom poszukującym pracy cyfrowego przechowywania dowodów na temat doświadczenia związanego z uczeniem się w miejscu pracy (tworzenie portfolio);
  • zapewnienie pracodawcom łatwego mechanizmu walidacji, wspierającego proces śledzenia i tworzenia portfolio.