Skip to main content

W tej części przygotowano wiarygodną podbudowę w postaci koncepcji metodologicznej podejścia do metod MAAS (Match, Attach, and Sustain – dopasuj, połącz, utrzymaj), wymaganych przez pośredników pracy i doradców ds. zatrudnienia.
Stoją oni przed nowymi wyzwaniami i oczekiwaniami dotyczącymi rozszerzenia usług doradztwa zawodowego, wykraczającego poza zwykłe dopasowywanie ludzi do wolnych stanowisk pracy.

Ich zaangażowana działalność powinna być ukierunkowana na „przywiązanie” do właściwych miejsc pracy oraz sprawowanie „opieki pooperacyjnej”, zapewniającej utrzymanie zatrudnienia. Dodatkowym elementem jest systemowa cyfryzacja technik poradnictwa i nowe wymagania ze strony „klientów” poszukujących pracy. Dlatego w kolejnej części zaproponowano specjalne narzędzie eTracking, które ma wspierać pośredników pracy, przedsiębiorstwa i osoby poszukujące pracy za pomocą wspólnych zasobów cyfrowych.

Ten pakiet prac skupia się w szczególności na metodach eliminowania niedoborów wykwalifikowanej siły roboczej i nowych możliwościach zatrudnienia, szczególnie w turystyce oraz w grupie uchodźców i poszukujących pracy osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.