Skip to main content

MAAS Project

W ramach projektu MAAS (Match, Attach and Sustain - dopasuj, połącz, utrzymaj) opracowywane są nowe metody i podnoszone umiejętności europejskich pośredników pracy

W ramach projektu MAAS (Match, Attach and Sustain - dopasuj, połącz, utrzymaj) opracowywane są nowe metody i podnoszone umiejętności europejskich pośredników pracy

Innowacyjne metody i narzędzia usprawniające pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe

Europa wychodząca z COVID-19 stoi przed wyzwaniami politycznymi, społecznymi i gospodarczymi, w tym bezprawną inwazją Rosji na Ukrainę, masowymi ruchami ludności czy rosnącymi kosztami życia i bezrobociem. Sektor turystyki, istotna część europejskiej gospodarki, został mocno poszkodowany przez COVID-19, a lockdowny wpłynęły na podróże międzynarodowe. W miarę ożywiania się koniunktury sektor musi zmagać się ze zmiennymi wymaganiami klientów i utrzymującymi się niedoborami siły roboczej. Doradcy ds. zatrudnienia i pośrednicy pracy odgrywają kluczową rolę w wypełnianiu tej luki, ale obecnie mierzą się z nowymi wyzwaniami, takimi jak zmieniające się potrzeby sektora, postęp technologiczny i pilne kwestie wynikające z sytuacji w Ukrainie.

Partnerstwo MAAS, utworzone w ramach programu Erasmus+, zrzesza organizacje z sektora turystycznego, publicznych służb zatrudnienia i edukacji, aby stawić czoła tym wyzwaniom. Jego celem jest opracowanie innowacyjnych metod i narzędzi usprawniających pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe. Ponadto partnerzy MAAS kierują się wspólnymi wartościami UE i zaangażowaniem na rzecz demokracji, pokoju, jedności i różnorodności. Priorytetowo traktują wspieranie ukraińskich uchodźców za pośrednictwem swoich usług i mają na celu utworzenie trwałej sieci współpracy z Ukrainą i dla Ukrainy, koncentrując się na odbudowie społecznej i gospodarczej tego państwa po zakończeniu konfliktu.

Efekty projektu