Skip to main content

Projektet samlar 9 partner från 7 Europeiska länder och bildar ett transnationellt samarbetspartnerskap med en balanserad regional geografisk representation av Erasmus+ Området.

Folkuniversitetet

Sverige

Folkuniversitetet (FU) är ett nationellt Studieförbund som erbjuder ett brett utbud av skol- och yrkesutbildningar i hela Sverige och i flera Europeiska länder. Genom samarbetet med andra FU-kontor i Sverige har FU-Uppsala en nationell täckning. FU registrerades 1954 och är idag en ledande organisation i Sverige inom Utbildningsområdet. Folkuniversitetet är ett av tio studieförbund i Sverige som är engagerade i folkbildning. Begreppet ”folkbildning” är en liberal eller populär vuxenutbildning. Folkbildningens specifika idémässiga grund sträcker sig dock bortom begreppet ”vuxenutbildning”. Folkbildning har en lång historia i Sverige och handlar om alla människors livslånga rätt att fritt söka kunskap. Folkbildningen är fri och frivillig och deltagarna bestämmer själva både om de vill delta och vad de vill göra.Folkuniversitetet erbjuder:

  • Studiecirklar och kvällskurser (Folkbildning)
  • Folkhögskolor (Folkhögskola)
  • Språkutbildning (SFI, avgiftsbelagda kurser)
  • Yrkesutbildningar och eftergymnasiala utbildningar inom humaniora och naturvetenskap
  • Specialiserad gymnasieutbildning

Varje år välkomnar Folkuniversitetet över 240 000 studerande. Folkuniversitetet bedriver en omfattande internationellt inriktad verksamhet både i Sverige och utomlands. Som exempel kan nämnas omfattande utbildningar på skolor i Europa och olika projekt med internationell inriktning. Genom samarbete med andra internationella institut erbjuder Folkuniversitetet möjlighet att kombinera studier i Sverige med studier utomlands. Folkuniversitetet har varit en aktiv partner i LLP och Erasmus+ program och andra initiativ, med ett stort nätverk i EU-länderna. Folkuniversitetet Uppsala är certifierat enligt ISO 9001:2000. ISO-kvalitetscertifikatet omfattar alla utbildningsprocesser vid Folkuniversitetet, även yrkesutbildningar (VET)

DIMITRA Education & Consulting

Grekland

DIMITRA Education & Consulting är en av de största och mest välrenommerade Organisationerna inom Yrkesutbildning med Utbildningscenter i fem (5) städer i Grekland. Sedan 1989, har DIMITRA omfattande erfarenhet och unika kompetenser när det gäller att ta fram innovativa och delaktiga verktyg och metoder för utveckling av Mänskliga Resurser i en ständigt föränderlig arbetsvärld. Genom aktiviteter som utbildning, rådgivning, forskning, innovationsöverföring och utveckling av internationella samarbeten arbetar vi för att främja social integration, utbildning, kultur, vetenskap och ekonomisk tillväxt. Mer än 35 000 personer, på alla utbildningsnivåer, har utbildats av DIMITRA. DIMITRAs fasta personal består av cirka 50 anställda och organisationen samarbetar också med mer än 500 externa utbildare. iVET & cVET: DIMITRA är ackrediterat av den nationella organisationen för Certifiering av Kvalifikationer och Yrkesvägledning (EOPPEP) och det Grekiska Utbildningsministeriet för att erbjuda både grundläggande och fortlöpande yrkesutbildningskurser och konsulttjänster, och har vid många tillfällen fått utmärkelser för sin excellens.

Rinova Malaga S.L.

Spanien

Rinova Malaga S.L. är ett lärande- och utvecklingsföretag specialiserat på kulturell, social och ekonomisk innovation. Vårt uppdrag är att främja inkluderande lärande. Vi främjar ansvarsfullt entreprenörskap, anställbarhet och samhällsengagemang. Vi påverkar utnyttjandet och utvecklingen av inlärningsteknik för att främja social integration.
Vi har utfört vårt arbete sedan 2018 på Polo Digital företagsinkubationscenter i Malaga. Företaget registrerades som ett företag 2021. Dess specifika kompetens fokuserar på utveckling av digitalt innehåll och kreativ inlärningsteknik för inkluderande lärande inom yrkesutbildning och vuxenutbildning.
Rinova Malaga-teamet har varit aktivt i Europeiska och Internationella aktiviteter under många år och är anslutet till Rinova-koncernen och deras internationella arbete. Genom detta samarbete är Rinova Málaga associerat med Metropolisnet, en Europeisk Ekonomisk Intressegruppering (EEIG).
Vårt arbete har bidragit till utvecklingen av Erasmus för unga entreprenörer och innovativa internationella partnerskap relaterade till entreprenörskap för unga. Vi fokuserar också på mjuka färdigheter och utveckling av anställbarhet samt icke-formell och informell yrkesutveckling och mentorskapsprogram, liksom validering av yrkesverksamma inom områdena ekonomisk utveckling i samhället, information, rådgivning och vägledning, yrkesutbildning och vuxenutbildning.

Larnaka Tourism Board

Cypern

Larnaka Tourism Board (LTB) är det officiella organ som representerar turismen i Larnaka på regional nivå och grundades 2008.

Styrelsen är ett samarbete mellan alla intressenter inom turismen i området, inklusive det Biträdande Turistministeriet, Larnakas Handels- och Industrikammare, de lokala myndigheterna i regionen och de lokala Hotell- och Resebyråorganisationerna. På grund av styrelsens sammansättning genomförs strategier och åtgärder i samarbete mellan de viktigaste organisationerna inom turistsektorn.

Styrelsens mål är att utveckla Larnaka som ett hållbart turistmål, att förbättra och berika den regionala turistprodukten, att utveckla turistprodukter av särskilt intresse, att hjälpa turistsektorn att utvecklas genom kontinuerlig utbildning och utveckling – inklusive genom deltagande i olika EU-program, och att lösa alla problem som direkt eller indirekt kan påverka Larnakas turistsektor. Detta uppnås genom genomförandet av den Regionala Turismstrategin för Larnaka och den Årliga Handlingsplanen.

SEXTAPLANTA

Spanien

Sextaplanta är en digital byrå som är specialiserad på revenue management för
oberoende hotell och andra boenden.
Som digital byrå arbetar vi nära våra kunder som en outsourcad arbetsstyrka.
Vi hanterar distributionskanaler över Internet för att maximera hotellets
intäkter och varumärkeskännedom.
Vi har utvecklat vår egen metodik som bygger på dynamisk prissättning och
begränsningar för att optimera rankingen i OTA och balansera bokningar över alla
kanaler.
De tjänster vi erbjuder är:
– Rådgivning och outsourcing inom intäktshantering för hotell
– Digital teknik för distribution och direktkanaler
– Varumärkesbyggande, webbdesign och SEO
– Hantering av Sociala Medier och digital marknadsföring
– Grafisk design

Trim Tab

Sverige

Trimtab föddes ur idén att vi kan bli mycket bättre på att skapa en inkluderande arbetsmarknad och en ansvarsfull social gemenskap.
Vår framgång bygger på en nära dialog med företag och arbetsgivare där vi organiserar en gemensam arena för arbetsgivare och arbetssökande att mötas.
Trimtab drivs av ett socialt engagemang där vi vet att vi kan göra skillnad, vi har på kort tid kunnat genomföra en exponentiell tillväxt och sedan starten hösten 2019 etablerat oss från Malmö i söder till Gävle i norr.
Vi är engagerade och ambitiösa och vi är övertygade om att alla har rätt till en meningsfull sysselsättning.
Trim Tab är den nya tidens arbetsförmedling: lite livligare, lite snabbare och mycket mer personlig. Totalt består vi av ett hundratal personer med olika titlar och kompetenser inom karriär- och utbildningsvägledning, matchning, coachning
och rekrytering. Det vi delar är vårt perspektiv på vad ett meningsfullt arbete är och bör vara: en plats där du trivs och kan använda dina färdigheter och förmågor.
Vårt nätverk sträcker sig från Malmö i söder till Boden i norr. Vi samarbetar direkt med arbetsgivare inom både privat och offentlig sektor och hjälper dig oavsett om du söker ditt första jobb eller vill göra en förändring.

Vinnytsia Institute

Ukraina

Vinnytsia Institute of Trade and Economics of State University of Trade and Economics har en ledande position inom ekonomisk utbildning och är den enda utbildningsinstitutionen i Vinnytsia-regionen som har Kvalitetsledningssystemcertifikat för högre utbildning ISO 9001. Idag är Institutet det erkända vetenskapliga och utbildningscentret i Vinnytsia-regionen, som utbildar högt kvalificerade specialister inom följande områden: Redovisning och Beskattning, Finans, Bank och Försäkring, Marknadsföring, Ekonomi, Internationella Ekonomiska Relationer, Management, Offentlig Management, Företag, Handel och Börsverksamhet, Informationssystem och Teknik, Livsmedelsteknik, Social Trygghet, Hotell- och Restaurangverksamhet, Turism, Juridik och Filologi. Lärarkåren (cirka 150 fast anställda), varav mer än 80% är doktorander och doktorer i naturvetenskap, bevarar den unika vetenskapliga potentialen och de långa traditionerna och ger studenterna en högkvalitativ utbildning i årtionden. Lärarna vid institutet är certifierade inom PBL, GBL och Inclusive Education och har stor erfarenhet av att genomföra utbildningar, coachningssessioner, masterminds och mentorprogram. Antalet elever vid institutet är cirka 3500. VITE SUTE erbjuder formell utbildning och icke-formell utbildning för skolelever och vuxna.

Warsaw University of Life Sciences

Polen

Warsaw University of Life Sciences är det äldsta jordbruks- och naturvetenskapliga universitetet i Polen, med anor från 1816. Skolan är ett blomstrande akademiskt centrum som får erkännande och oförtröttligt intresse bland unga människor och lärare i Polen och utomlands, uppskattat för sin omsorg om utbildningens kvalitet, trohet mot de bästa universitetstraditionerna, öppenhet för förändring och dynamisk utveckling.
Universitetet erbjuder 41 studieområden (inklusive 12 som undervisas på Engelska): från naturvetenskap och teknik till veterinärmedicin, sociala och ekonomiska studier (inklusive turism). Det finns nästan 16 000 studenter i heltids-, deltids-, doktorand- och forskarutbildningskurser samt under internationellt studentutbyte.
Moderna forskningscenter och laboratorier som står till vårt förfogande, liksom närvaron av framstående experter, gör att vi kan utbilda och bedriva forskning i världsklass och överföra resultat till ekonomin, vilket har en inverkan på innovation och framsteg inom bland annat jordbruk, livsmedelsekonomi och medicin, och bidrar till den växande betydelsen av Polsk vetenskap i världen.
Vårt huvudkontor ligger i stadsdelen Ursynów i Warszawa, men vi har
också center utanför staden där man kan bedriva forskning, experimentellt arbete, praktik och fältövningar. Dessutom har vi pittoreskt belägna fritidsanläggningar som är utmärkta platser för att anordna konferenser, vetenskapliga och kreativa möten samt rekreation för våra anställda och studenter.

Vinnumálastofnun

Island

Arbetsdirektoratet tillhör Socialministeriet och hanterar bland annat arbetsförmedlingen för hela landet, den dagliga hanteringen av Arbetslöshetsförsäkringsfonden, fonden för Moderskaps-/Faderskapsledighet och Föräldraledighet, Lönegarantifonden samt många andra arbetsmarknadsrelaterade projekt. Arbetsdirektoratet driver åtta servicecenter runt om i landet, där alla allmänna tjänster tillhandahålls till arbetssökande, registrering, kompetensbedömning, rådgivning och resurser och jobbförmedling samt samarbete med andra tjänsteleverantörer om resurser och arbetsmarknadsåtgärder.

Arbetsdirektoratets projekt:

  • Föra ett register över lediga platser i hela landet, sprida information om lediga platser till arbetssökande och hjälpa dem att hitta ett lämpligt arbete, och hjälpa arbetsgivare att rekrytera personal och förse dem med information om arbetskraftsutbudet.
  • Hantera registrering av arbetslösa, beräkningar och utbetalningar av arbetslöshetsersättning.
  • Hantera organisationen av arbetsmarknadsåtgärder, t.ex. kurser, yrkesinriktade resurser, rådgivning, utbildningsresurser och yrkesinriktad rehabilitering.

De tjänster som erbjuds av Arbetsdirektoratets vägledare skall baseras på varje Arbetssökandes individuella behov. Directorate of Labour skall bedöma den arbetssökandes arbetsförmåga vid ansökan om deltagande i arbetsmarknadsåtgärder. På grundval av bedömningen görs en plan för arbetssökandet och deltagandet i lämpliga arbetsmarknadsåtgärder eller så hänvisas den arbetssökande till andra tjänster om det anses nödvändigt. Inhämta och upprätthålla information om sysselsättningssituationen, arbetslösheten och sysselsättningsutsikterna i enskilda delar av landet. Arbetsdirektoratet övervakar också sammansättningen av arbetskraften i landet, undersöker regelbundet behovet av arbetskraft och framtidsutsikterna inom industrier och sprider information om sysselsättningssituationen i landet.
Sköter utfärdandet av arbetstillstånd och registreringen av utlänningar på den isländska arbetsmarknaden och på bemanningsföretag.