Skip to main content

Detta arbetspaket utarbetar ett auktoritativt och understödjande metodologiskt koncept och tillvägagångssätt för MAAS (Match, Attach, and Sustain) metoder som krävs av Arbetsförmedlare och arbetsrådgivare.
De står inför nya yrkesmässiga utmaningar och förväntningar på att utvidga anställningsrådgivningen och bortom matchningen av människor till lediga platser – till direkta ”anknytnings” engagemang för att utkristallisera jobbplaceringar – och ”eftervård” metoder för att upprätthålla dem.

Till detta kommer den systematiska digitaliseringen av vägledningstekniker och nya krav från deras arbetssökande ”kunder”. Medan nästa arbetspaket föreslår ett specifikt eTracking-verktyg för att stödja Arbetsförmedlare, företag och arbetssökande med en delad digital resurs,

fokuserar detta arbetspaket specifikt på ”metoder” för att möta kompetensbrister och de nya jobbmöjligheterna, särskilt inom Turism och med flyktingar och utsatta arbetssökande.