Skip to main content

En Praxisgemenskap (CoP) består av en grupp människor som träffas för att diskutera gemensamma problem och samarbeta, dela information och utbyta praxis i den gemensamma strävan efter lösningar. Praxisgemenskaper sammanför människor och deras mål kan omfatta att leda praxis, utveckla riktlinjer, bygga upp kunskapsarkiv, ta itu med tekniska problem och lösningar samt peer-learning.

CoP möjliggörs genom en digital plattform där CoP – den transnationella ”arbetsgruppen” av ledande arbetsförmedlare, turismspecialister, specialister på lärande och pedagogisk design, tekniska designers och producenter och projektledarna, i hela partnerskapet, underlättas att arbeta tillsammans för att förverkliga projektets allmänna mål och övergripande syfte.