Skip to main content

MAAS Projekt

MAAS-projekt (Match, Attach and Sustain) utvecklar nya metoder och höjer kompetensen hos Europas Arbetsförmedlare

MAAS-projekt (Match, Attach and Sustain) utvecklar nya metoder och höjer kompetensen hos Europas Arbetsförmedlare

Innovativa metoder och verktyg för att förbättra arbetsförmedling och anställningsrådgivning

När Europa nu tar sig ur Covid står man inför utmaningar inom politik, samhälle och ekonomi, bland annat den olagliga ryska invasionen av Ukraina, befolkningsförflyttningar, stigande levnadskostnader och arbetslöshet. Turistsektorn, som är en viktig del av Europas ekonomi, har drabbats hårt av Covid, med nedstängningar som påverkar det internationella resandet. När sektorn återhämtar sig brottas den med förändrade kundkrav och ihållande brist på arbetskraft. Arbetsvägledare och arbetsförmedlare spelar en avgörande roll för att överbrygga klyftan, men de möter nu nya utmaningar, såsom föränderliga sektorsbehov, tekniska framsteg och de brådskande frågor som uppstår till följd av situationen i Ukraina.

MAAS-partnerskapet, som bildades inom ramen för Erasmus+, samlar organisationer från turistsektorn, offentliga arbetsförmedlingar och utbildningssektorn för att ta itu med dessa utmaningar. Partnerskapet syftar till att utveckla innovativa metoder och verktyg för att förbättra arbetsförmedling och arbetsrådgivning. MAAS-partnerna drivs dessutom av gemensamma EU-värderingar och ett engagemang för demokrati, fred, enighet och mångfald. De prioriterar att stödja den ukrainska flyktingbefolkningen genom sina tjänster och syftar till att skapa ett motståndskraftigt nätverk för samarbete med och för Ukraina, med fokus på social och ekonomisk återuppbyggnad efter konflikten.

Resultat av projektet