Skip to main content

Detta arbetspaket kompletterar den uppsättning digitala resurser som genererats av projektet, särskilt MAAS Methods eGuide, genom att stödja automatisering och digitalisering av arbetsförmedling med ett nytt ”spårningsverktyg” för metoden ”match, attach and sustain” Det är inriktat på att skapa en ny digital app – eTracker och Portfolio Builder, som en mycket innovativ, mobil digital applikation med användningsområden för alla parter – arbetsförmedlare, arbetssökande och även arbetsgivare inom turistsektorn.

Följaktligen ställer systemet nya krav på arbetsförmedlingstjänster för att fokusera på både placering och bibehållande av arbete (snarare än traditionell anställningsrådgivning).

Därför bidrar detta arbetspaket till det övergripande målet för MAAS-projektet genom att utforma och tillämpa en teknikbaserad ”CRM” (kundrelationshantering) med tre specifika mål att:

  • Stödja arbetsförmedlare att spåra placering och efterföljande ”matchning och bifogade” framsteg med både kunder och företag (ledningssystem, online-rådgivning)
  • Göra det möjligt för arbetssökande att digitalt lagra bevis på arbetsbaserad inlärningserfarenhet (portföljuppbyggnad)
  • Förse arbetsgivare med en enkel valideringsmekanism för att stödja spårnings- och portföljuppbyggnadsprocessen.