Skip to main content

Робочий пакет доповнює набір цифрових ресурсів, створених у рамках проєкту, зокрема MAAS Е-методичний посібник, упроваджуючи автоматизацію та діджиталізацію посередництва в працевлаштуванні за допомогою нового інструменту «відстеження» в межах методології MAAS (Match, Attach та Sustain). Таким інноваційним інструментом є цифровий мобільний додаток – eTracker (цифровий мультилінгвальний інструмент електронного відстеження) і Портфоліо фахівця, який можуть використовувати всі зацікавлені сторони – брокери з працевлаштування, особи, які шукають роботу, а також роботодавці з туристичної галузі.

Отже, система висуває нові вимоги до послуг посередництва з працевлаштування, які повинні які мають зосереджуватися як на працевлаштуванні, так і на збереженні роботи (а не на традиційному консультуванні з питань зайнятості).

Відповідно цей робочий пакет сприяє досягненню загальної мети MAAS, яка насамперед полягає в розробці та застосуванні технологічного підходу «CRM» (управління відносинами з клієнтами) і конкретизована в таких цілях:

  • Технічна підтримка брокерів із працевлаштування для відстеження результатів відповідності та закріплення («match and attached») як працевлаштованих, так і конкретних дій компаній (системи управління, онлайн-консультування).
  • Можливість зберігати дані про досвід навчання на робочому місці в цифровому форматі (Портфоліо фахівця).
  • Надання роботодавцям простого механізму перевірки та відстеження процесу створення портфоліо фахівця.