Skip to main content

Спільнота практиків (CoP) охоплює групи осіб, які об’єднані задля обміну інформацією, досвідом у подоланні професійних труднощів, співпраці у пошуку необхідних рішень. Спільнота практиків має на меті корегування практичної діяльності, розроблення методичних рекомендацій, створення баз знань, вирішення технічних проблеми взаємодії зацікавлених сторін, а також організацію взаємонавчання.

Співпраця в спільноті практиків (CoP) відбувається за допомогою цифрової платформи, на якій транснаціональна «цільова команда» провідних брокерів із питань працевлаштування, представників туристичної галузі, освітян, методистів, технічних дизайнерів, а також менеджерів Проєкту мають можливість співпрацювати для досягнення поставленої MAAS мети.