Skip to main content

MAAS (Match, Attach and Sustain) розробляє нові методи підвищення кваліфікації європейських брокерів із працевлаштування, що сприятиме покращенню та адаптації їхніх інформаційних, консультаційних і супровідних послуг, акцентуючи увагу на ефективній підтримці українських біженців й інших осіб, які потребують негайного працевлаштування. MAAS використовує галузевий підхід до вирішення проблеми ефективного працевлаштування та кар’єрного зростання, зосереджуючись на туристичній сфері діяльності, яка після пандемії Covid-19 стрімко відновлюється та потребує нового кадрового забезпечення. Партнери MAAS розроблятимуть і впроваджуватимуть інноваційні методи консультування (надання інформації, рекомендацій), які орієнтовані на цифрові технології застосування у роботі з тими, хто займається проєктуванням, управлінням і реалізацією брокерських послуг із працевлаштування для збалансування попиту та пропозиції на ринку праці у сфері туризму.

MAAS створює нову транснаціональну спільноту практиків, які отримують інформацію, впроваджуючи активне групове навчання за принципом «знизу вгору», що, у свою чергу, сприяє ефективній взаємодії у зворотному напрямку. MAAS генерує нові нематеріальні та матеріальні результати, які сприятимуть розв’язанню проблеми дефіциту кваліфікованих кадрів у сфері туризму.

Вони спрямовані на стійку підтримку, інклюзію та забезпечення економічної незалежності українських громадян, які вимушено перебувають на території ЄС через повномаштабну збройну агресію Росії проти України. Проєкт створює нове Партнерство для підтримки України; активну онлайн-спільноту брокерів із працевлаштування для миттєвого обміну інформацією, конкретними та ефективними MAAS-методами взаємодії з тими, хто у пошуках робочого місця; eTracking (цифровий мультилінгвальний інструмент електронного відстеження) та MAAS Methods eGuide (Е-методичний посібник). Цілі: Метою проекту MAAS (Match, Attach, and Sustain) є розробка та впровадження ефективної системи посередництва в працевлаштуванні через підготовку та підвищення кваліфікації працівників рекрутингових агентств, які допомагатимуть біженцям, особливо тимчасово переміщеним українцями, усвідомлено обрати професію в туристичній сфері діяльності.

Цілі:

Загальна мета проекту MAAS (Match, Attach, and Sustain) полягає в розробці та впровадженні системи посередництва у працевлаштуванні шляхом підвищення кваліфікації та розвитку посередників, які працюють в ній, що допоможе біженцям та шукачам роботи, особливо тим, хто був переміщений внаслідок війни в Україні, знайти підходящі можливості працевлаштування, орієнтовані на туристичний сектор.

Завдання:

  • Визначити потреби та очікування брокерів із працевлаштування щодо необхідності розробки нових і змішаних цифрових методів консультування з тими особами, хто у пошуку робочого місця.
  • Створити транснаціональну спільноту практиків як форум для навчання та розвитку європейських брокерів із працевлаштування, співпраці в розробці MAAS-методів.
  • Розробити та оприлюднити нові цифрові ресурси, зокрема MAAS Methods eGuide (Е-методичний посібник) для брокерів з працевлаштування, eTracking (цифровий мультилінгвальний інструмент електронного відстеження) і Portfolio Builder (портфоліо фахівця).
  • Перевірити ефективність запропонованих методів та сприяти їх поширенню серед зацікавлених сторін у сфері освіти, туризму й осередків для тимчасово переміщених осіб.
  • Встановити нове партнерство для реалізації та впровадження результатів Проєкту, формувати новий, стійкий кадровий потенціал для відновлення України.