Skip to main content

Το έργο συγκεντρώνει 9 εταίρους από 7 ευρωπαϊκές χώρες, σχηματίζοντας μια διακρατική εταιρική σχέση συνεργασίας με ισορροπημένη περιφερειακή γεωγραφική εκπροσώπηση της περιοχής Erasmus+.

Folkuniversitetet

Σουηδία

Το Folkuniversitetet (FU) είναι μια εθνική εκπαιδευτική ένωση που προσφέρει ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων σχολικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλη τη Σουηδία και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Μέσω της συνεργασίας με άλλα γραφεία του FU στη Σουηδία, το FU-Uppsala έχει εθνική κάλυψη. Η FU καταγράφηκε το 1954 και σήμερα είναι ένας από τους κορυφαίους οργανισμούς στη Σουηδία στην παροχή εκπαίδευσης. Το Folkuniversitetet είναι μία από τις δέκα εκπαιδευτικές ενώσεις στη Σουηδία που ασχολούνται με το “folkbildning”. Ο όρος “folkbildning” είναι μια φιλελεύθερη ή λαϊκή εκπαίδευση ενηλίκων. Ωστόσο, η συγκεκριμένη εννοιολογική βάση του “folkbildning” εκτείνεται πέρα από τον όρο “εκπαίδευση ενηλίκων”. Το Folkbildning έχει μακρά ιστορία στη Σουηδία και αφορά το δικαίωμα όλων των ανθρώπων να αναζητούν ελεύθερα τη γνώση σε όλη τους τη ζωή. Το Folkbildning είναι ελεύθερο και εθελοντικό και οι συμμετέχοντες αποφασίζουν οι ίδιοι αν θέλουν να συμμετάσχουν και τι θέλουν να κάνουν:

  • Κύκλους μελέτης και βραδινά μαθήματα (Folkbildning)
  • Λαϊκά Λύκεια (Folkhögskola)
  • Γλωσσική εκπαίδευση (SFI, μαθήματα επί πληρωμή)
  • Επαγγελματική κατάρτιση και μεταδευτεροβάθμια κατάρτιση στις ελεύθερες τέχνες και επιστήμες.
  • Εξειδικευμένη ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Κάθε χρόνο, το Folkuniversitetet υποδέχεται πάνω από 240.000 φοιτητές. Το Folkuniversitetet διεξάγει σημαντικό αριθμό δραστηριοτήτων με διεθνή προσανατολισμό τόσο στη Σουηδία όσο και στο εξωτερικό. Παραδείγματα περιλαμβάνουν εκτεταμένα μαθήματα κατάρτισης σε σχολεία στην Ευρώπη και διάφορα έργα με διεθνή προσανατολισμό. Μέσω της συνεργασίας με άλλα διεθνή ινστιτούτα, το Folkuniversitetet προσφέρει τη δυνατότητα να συνδυάσετε τις σπουδές στη Σουηδία με σπουδές στο εξωτερικό. Το Folkuniversitetet υπήρξε ενεργός εταίρος στα προγράμματα LLP και Erasmus+ και σε άλλες πρωτοβουλίες, με ένα ευρύ δίκτυο σε χώρες της ΕΕ. Το Folkuniversitetet Uppsala έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2000. Το πιστοποιητικό ποιότητας ISO περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες κατάρτισης στο Folkuniversitetet, καθώς και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

DIMITRA Education & Consulting

Ελλάδα

Η DIMITRA Education & Consulting είναι ένας από τους μεγαλύτερους και πιο διακεκριμένους Οργανισμούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) με Εκπαιδευτικά Κέντρα σε πέντε (5) πόλεις στην Ελλάδα. Από το 1989, η ΔΗΜΗΤΡΑ κατέχει εκτεταμένη εμπειρία και μοναδικές ικανότητες στην παραγωγή καινοτόμων και συμμετοχικών εργαλείων και μεθοδολογιών για την ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας. Μέσα από δραστηριότητες όπως εκπαίδευση, συμβουλευτική, έρευνα, μεταφορά καινοτομίας και ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών εργαζόμαστε για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της εκπαιδευτικής, πολιτιστικής, επιστημονικής και οικονομικής ανάπτυξης. Περισσότεροι από 35000 άνθρωποι, όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, έχουν εκπαιδευτεί από τη ΔΗΜΗΤΡΑ. Το μόνιμο προσωπικό του ΔΗΜΗΤΡΑ είναι περίπου 50 εργαζόμενοι και ο οργανισμός συνεργάζεται επίσης με περισσότερους από 500 εξωτερικούς εκπαιδευτές. iVET & cVET: Ο ΔΗΜΗΤΡΑ είναι διαπιστευμένος για την προσφορά τόσο αρχικών και συνεχιζόμενων μαθημάτων επαγγελματικής κατάρτισης όσο και συμβουλευτικών υπηρεσιών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) και το Υπουργείο Παιδείας, ενώ έχει διακριθεί για την αριστεία του σε πολλές περιπτώσεις.

Rinova Malaga S.L.

Ισπανία

Η Rinova Malaga S.L. είναι μια εταιρεία μάθησης και ανάπτυξης που ειδικεύεται στην πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική καινοτομία. Αποστολή μας είναι η προώθηση της μάθησης χωρίς αποκλεισμούς. Προωθούμε την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, τις δεξιότητες απασχολησιμότητας και την εμπλοκή των πολιτών. Επηρεάζουμε την αξιοποίηση και την ανάπτυξη των τεχνολογιών μάθησης για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης.
Πραγματοποιούμε το έργο μας από το 2018 στο κέντρο επιχειρηματικής θερμοκοιτίδας Polo Digital στη Μάλαγα. Η εταιρεία καταχωρίστηκε ως εταιρεία το 2021. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητές της επικεντρώνονται στην ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου και δημιουργικών μαθησιακών τεχνολογιών για τη μάθηση χωρίς αποκλεισμούς στην επαγγελματική εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων.
Η ομάδα της Rinova Μάλαγα δραστηριοποιείται εδώ και πολλά χρόνια σε ευρωπαϊκές και διεθνείς δραστηριότητες, καθώς συνδέεται με τον όμιλο εταιρειών Rinova και το διεθνές έργο του. Μέσω αυτής της σύνδεσης, η Rinova Málaga συνδέεται με το Metropolisnet, έναν Ευρωπαϊκό Όμιλο Οικονομικού Ενδιαφέροντος (EEIG).
Το έργο μας έχει συμβάλει στην ανάπτυξη του Erasmus για νέους επιχειρηματίες και καινοτόμων διεθνών συνεργασιών που σχετίζονται με τη νεανική επιχειρηματικότητα. Επικεντρωνόμαστε επίσης στην ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων και απασχολησιμότητας και σε προγράμματα μη τυπικής και άτυπης επαγγελματικής ανάπτυξης και καθοδηγούμενης μάθησης, καθώς και στην επικύρωση επαγγελματιών στους τομείς της κοινοτικής οικονομικής ανάπτυξης, της πληροφόρησης, της παροχής συμβουλών και του προσανατολισμού, της επαγγελματικής κατάρτισης και της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Larnaka Tourism Board

Κύπρος

Ο Οργανισμός Τουρισμού Λάρνακας (LTB) είναι ο επίσημος φορέας που εκπροσωπεί τον τουρισμό στη Λάρνακα σε περιφερειακό επίπεδο και ιδρύθηκε το 2008.

Το Συμβούλιο είναι μια συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων του τουρισμού στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Υφυπουργείου Τουρισμού, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λάρνακας, των τοπικών αρχών της περιοχής και των τοπικών Συνδέσμων Ξενοδόχων και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων. Λόγω της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, οι στρατηγικές και οι δράσεις υλοποιούνται συνεργατικά από τους κύριους οργανισμούς που εμπλέκονται στον τομέα του τουρισμού.

Σκοπός του Συμβουλίου είναι η ανάπτυξη της Λάρνακας ως βιώσιμου τουριστικού προορισμού, η βελτίωση και ο εμπλουτισμός του περιφερειακού τουριστικού προϊόντος, η ανάπτυξη τουριστικών προϊόντων ειδικού ενδιαφέροντος, η υποβοήθηση της προόδου του τουριστικού τομέα μέσω της συνεχούς κατάρτισης και ανάπτυξης – μεταξύ άλλων μέσω της συμμετοχής σε διάφορα προγράμματα της ΕΕ, και η επίλυση οποιωνδήποτε ζητημάτων που μπορεί να επηρεάσουν άμεσα ή έμμεσα τον τουριστικό τομέα της Λάρνακας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της εφαρμογής της Περιφερειακής Τουριστικής Στρατηγικής της Λάρνακας και του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης.

SEXTAPLANTA

Ισπανία

Η Sextaplanta είναι ένα ψηφιακό πρακτορείο που ειδικεύεται στη διαχείριση εσόδων ξενοδοχείων για
ανεξάρτητα ξενοδοχεία και άλλα καταλύματα.
Ως ψηφιακό πρακτορείο συνεργαζόμαστε στενά με τους πελάτες μας ως εξωτερικός συνεργάτης.
Διαχειριζόμαστε τα κανάλια διανομής στο διαδίκτυο για να μεγιστοποιήσουμε το ξενοδοχείο
έσοδα και την αναγνωρισιμότητα της μάρκας.
Έχουμε αναπτύξει τη δική μας μεθοδολογία που βασίζεται στη δυναμική τιμολόγηση και
περιορισμούς για τη βελτιστοποίηση των κατατάξεων σε OTA και την εξισορρόπηση των κρατήσεων σε όλα
τα κανάλια.
Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι οι εξής:
– Συμβουλευτική και εξωτερική ανάθεση διαχείρισης εσόδων ξενοδοχείων
– Ψηφιακή τεχνολογία για τη διανομή και το άμεσο κανάλι
– Δημιουργία εμπορικού σήματος, σχεδιασμός ιστοσελίδων και SEO
– Διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ψηφιακό μάρκετινγκ
– Γραφικός σχεδιασμός

Trim Tab

Σουηδία

Η Trimtab γεννήθηκε από την ιδέα ότι μπορούμε να είμαστε πολύ καλύτεροι στη δημιουργία μιας αγοράς εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και μιας υπεύθυνης κοινωνικής κοινότητας.
Η επιτυχία μας βασίζεται σε έναν στενό διάλογο με τις εταιρείες και τους εργοδότες, όπου οργανώνουμε έναν κοινό χώρο συνάντησης εργοδοτών και αναζητούντων εργασία.
Η Trimtab καθοδηγείται από μια κοινωνική δέσμευση, όπου γνωρίζουμε ότι μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, έχουμε καταφέρει σε σύντομο χρονικό διάστημα να έχουμε μια εκθετική ανάπτυξη και από την έναρξη το φθινόπωρο του 2019 να εδραιωθούμε από το Μάλμε στο νότο έως το Γκέβλε στο βορρά.
Είμαστε αφοσιωμένοι και φιλόδοξοι και είμαστε πεπεισμένοι ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα σε μια ουσιαστική απασχόληση.
Η Trim Tab είναι το γραφείο ευρέσεως εργασίας της νέας εποχής: λίγο πιο ζωντανό, λίγο πιο γρήγορο και πολύ πιο προσωπικό. Συνολικά, αποτελούμαστε από περίπου εκατό άτομα με διάφορους τίτλους και δεξιότητες στον επαγγελματικό και εκπαιδευτικό προσανατολισμό, την αντιστοίχιση, την καθοδήγηση
και την πρόσληψη. Αυτό που μοιραζόμαστε είναι η άποψή μας για το τι είναι και τι πρέπει να είναι η ουσιαστική εργασία: ένα μέρος όπου ευδοκιμείς και μπορείς να αξιοποιήσεις τις δεξιότητες και τις ικανότητές σου.
Το δίκτυό μας εκτείνεται από το Μάλμε στο νότο έως το Boden στο βορρά. Συνεργαζόμαστε άμεσα με εργοδότες τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, βοηθώντας σας είτε αναζητάτε την πρώτη σας δουλειά είτε κάνετε μια αλλαγή.

Vinnytsia Institute

Ουκρανία

Vinnytsia Ινστιτούτο Εμπορίου και Οικονομικών του Κρατικού Πανεπιστημίου Εμπορίου και Οικονομικών κατέχει ηγετική θέση στον τομέα της οικονομικής εκπαίδευσης και είναι το μόνο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην περιοχή Vinnytsia που έχει Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ISO 9001. Σήμερα, το Ινστιτούτο είναι το αναγνωρισμένο επιστημονικό και εκπαιδευτικό κέντρο της περιοχής Vinnytsia, το οποίο εκπαιδεύει ειδικούς υψηλής εξειδίκευσης στους ακόλουθους τομείς: Λογιστική και Φορολογία, Χρηματοοικονομικά, Τραπεζικές και Ασφαλιστικές Υπηρεσίες, Μάρκετινγκ, Οικονομικά, Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, Μάνατζμεντ, Δημόσια Διοίκηση, Επιχειρήσεις, Εμπόριο και Χρηματιστηριακές Δραστηριότητες, Συστήματα Πληροφοριών και Τεχνολογίες, Τεχνολογία Τροφίμων, Κοινωνική Ασφάλιση, Ξενοδοχειακές και Εστιατορικές Επιχειρήσεις, Τουρισμός, Νομική και Φιλολογία. Το διδακτικό προσωπικό (περίπου 150 μόνιμοι υπάλληλοι), περισσότερο από το 80% του οποίου είναι διδάκτορες και διδάκτορες θετικών επιστημών, διατηρεί το μοναδικό επιστημονικό δυναμικό και τις μακρές παραδόσεις και παρέχει στους φοιτητές εκπαίδευση υψηλής ποιότητας εδώ και δεκαετίες. Επίσης, οι καθηγητές του Ινστιτούτου είναι πιστοποιημένοι στα PBL, GBL, και Inclusive Education και διαθέτουν σημαντική εμπειρία στη διεξαγωγή προγραμμάτων κατάρτισης, coaching sessions, masterminds και mentoring. Ο αριθμός των φοιτητών στο Ινστιτούτο είναι περίπου 3500. Το VITE SUTE προσφέρει τυπική εκπαίδευση και μη τυπική εκπαίδευση για μαθητές και ενήλικες.

Warsaw University of Life Sciences

Πολωνία

Το Πανεπιστήμιο Βιοεπιστημών της Βαρσοβίας είναι το παλαιότερο πανεπιστήμιο γεωργικών και φυσικών επιστημών της Πολωνίας, η προέλευσή του χρονολογείται από το 1816. Η σχολή είναι ένα ακμάζον ακαδημαϊκό κέντρο, το οποίο λαμβάνει αναγνώριση και αμείωτο ενδιαφέρον από τους νέους και το διδακτικό προσωπικό στην Πολωνία και στο εξωτερικό, και εκτιμάται για τη φροντίδα του για την ποιότητα της εκπαίδευσης, την πίστη στις καλύτερες πανεπιστημιακές παραδόσεις, το άνοιγμα στις αλλαγές και τη δυναμική ανάπτυξη.
Το πανεπιστήμιο προσφέρει 41 τομείς σπουδών (εκ των οποίων 12 διδάσκονται στα αγγλικά): από τις φυσικές επιστήμες και την τεχνολογία έως την κτηνιατρική, τις κοινωνικές και οικονομικές σπουδές (συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού). Υπάρχουν σχεδόν 16.000 φοιτητές σε μαθήματα πλήρους και μερικής φοίτησης, διδακτορικές και μεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και στο πλαίσιο διεθνών ανταλλαγών φοιτητών.
Τα σύγχρονα ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια που διαθέτουμε, καθώς και η παρουσία εξαιρετικών εμπειρογνωμόνων, μας επιτρέπουν να εκπαιδεύουμε και να διεξάγουμε έρευνα παγκόσμιας κλάσης και να μεταφέρουμε τα αποτελέσματα στην οικονομία, γεγονός που έχει αντίκτυπο στην καινοτομία και την πρόοδο, μεταξύ άλλων, στη γεωργία, την οικονομία τροφίμων και την ιατρική, και συμβάλλει στην αυξανόμενη σημασία της πολωνικής επιστήμης στον κόσμο.
Τα κεντρικά μας γραφεία βρίσκονται στην περιοχή Ursynów της Βαρσοβίας, αλλά διαθέτουμε επίσης
κέντρα εκτός πόλης που επιτρέπουν την πραγματοποίηση έρευνας, πειραματικών εργασιών, πρακτικής άσκησης και ασκήσεων πεδίου. Επιπλέον, διαθέτουμε γραφικά τοποθετημένα κέντρα αναψυχής που αποτελούν εξαιρετικούς χώρους για τη διοργάνωση συνεδρίων, επιστημονικών και δημιουργικών συναντήσεων και αναψυχής για τους υπαλλήλους και τους φοιτητές μας.

Vinnumálastofnun

Ισλανδία

Η Διεύθυνση Εργασίας υπάγεται στο Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων και διαχειρίζεται, μεταξύ άλλων, την υπηρεσία απασχόλησης για ολόκληρη τη χώρα, την καθημερινή διαχείριση του Ταμείου Ασφάλισης Ανεργίας, του Ταμείου Άδειας Μητρότητας/Πατρότητας και Γονικής Άδειας, του Ταμείου Εγγύησης Μισθών, καθώς και πολλά άλλα έργα που σχετίζονται με την αγορά εργασίας. Η Διεύθυνση Εργασίας λειτουργεί οκτώ κέντρα παροχής υπηρεσιών σε όλη τη χώρα, όπου παρέχονται όλες οι γενικές υπηρεσίες σε όσους αναζητούν εργασία, εγγραφή, αξιολόγηση δεξιοτήτων, συμβουλευτική και πόροι και τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας, καθώς και συνεργασία με άλλους παρόχους υπηρεσιών σε θέματα πόρων και μέτρων για την αγορά εργασίας.

Projects of the Directorate of Labour

  • Τήρηση μητρώου για τις κενές θέσεις εργασίας που υπάρχουν σε όλη τη χώρα, διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις κενές θέσεις εργασίας στους αιτούντες εργασία και παροχή βοήθειας για την εξεύρεση κατάλληλης απασχόλησης, καθώς και παροχή βοήθειας στους εργοδότες για την πρόσληψη προσωπικού και παροχή πληροφοριών σχετικά με την προσφορά εργασίας.
  • Χειρίζεται την καταγραφή των ανέργων, τους υπολογισμούς και τις πληρωμές των επιδομάτων ανεργίας.
  • Χειρίζονται την οργάνωση μέτρων για την αγορά εργασίας, π.χ. μαθήματα, επαγγελματικοί πόροι, συμβουλευτική, εκπαιδευτικοί πόροι και επαγγελματική αποκατάσταση.

Οι υπηρεσίες των συμβούλων της Διεύθυνσης Εργασίας βασίζονται στις ατομικές ανάγκες του κάθε αναζητούντος εργασία. Η Διεύθυνση Εργασίας πρέπει να αξιολογεί την εργασιακή ικανότητα του αναζητούντος εργασία κατά την υποβολή αίτησης για συμμετοχή σε μέτρα της αγοράς εργασίας. Με βάση την αξιολόγηση, καταρτίζεται σχέδιο σχετικά με την αναζήτηση εργασίας και τη συμμετοχή σε κατάλληλα μέτρα της αγοράς εργασίας ή ο αναζητών εργασία καθοδηγείται σε άλλες υπηρεσίες, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο. Λήψη και διατήρηση πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση της απασχόλησης, την ανεργία και τις προοπτικές απασχόλησης των επιμέρους περιοχών της χώρας. Η Διεύθυνση Εργασίας παρακολουθεί επίσης τη σύνθεση του εργατικού δυναμικού της χώρας, εξετάζει τακτικά τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό και τις μελλοντικές προοπτικές των βιομηχανιών και διαδίδει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της απασχόλησης στη χώρα.
Χειρίζεται την έκδοση αδειών εργασίας και την εγγραφή αλλοδαπών στην ισλανδική αγορά εργασίας και στα γραφεία προσωρινής εργασίας.